Despre institutie‎ > ‎Organizare‎ > ‎

Cariera

Anunt nr. 3437 din 14.10.2019

 Primăria comunei Soveja, judeţul Vrancea, organizează examen sau concurs pentru promovarea in gradul profesional imediat superior a unui functionar public din cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe in data de 14.11.2019, ora 10:00 (proba scrisa): click aici

Anunt nr. 2609 din 09.08.2019

 Primăria comunei Soveja, judeţul Vrancea, organizează examen sau concurs pentru promovarea in gradul profesional imediat superior a unui functionar public din cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe in data de 09.09.2019, ora 10: proba scrisa click aici  si Dispozitie nr. 66 din 08.08.2019 constituire comisie de concurs click aici

A N U N Ţ 

    Primăria comunei Soveja, judeţul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de SOFER un post în data 
de 11.03.2019, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 
11.03.2019
, ora 14:00, proba practică.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul 
Primăriei comunei Soveja, judeţul Vrancea în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului privind organizarea 
concursului şi trebuie să conţină obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din Regulamentul - cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.
Condiţii specifice: 
- Studii profesionale, permis conducere categorie B si certificat de calificare profesionala; 
- Varsta minim 21 de ani
- Vechime 3 ani 
Relaţii suplimentare la sediul instituţiei şi la telefon 0237/ 
242001 sau click aici

P R I M A R ,
COSTICA CIOLAN

   Tabel nominal cu rezultatele selectiei candidatilor inscrisi la concursul din data de 06.11.2015 pentru ocuparea unui post de la Compartimentul alimentare cu apa, canalizare, mediu din aparatul de specialitate al primarului comunei Soveja si a institutiilor publice din subordinea consiliului local al comunei Soveja, judetul Vrancea: click aici

A N U N Ţ 

”Primăria comunei Soveja, judeţul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant de SOFER I în data 
de 06 noiembrie 2015, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 
06 noiembrie
 2015, ora 14:00, interviul şi proba practică.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul 
Primăriei comunei Soveja, judeţul Vrancea în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului privind organizarea 
concursului şi trebuie să conţină obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din Regulamentul - cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.
Condiţii specifice: 
 Studii profesionale, atestat pentru utilaj buldoexcavator; 
 minimum 10 ani vechime
Relaţii suplimentare la sediul instituţiei şi la telefon 0237/ 
242001 sau click aici

P R I M A R ,
COSTICA CIOLAN

A N U N Ţ 

”Primăria comunei Soveja, judeţul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant de SOFER I în data 
de 28 octombrie 2015, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 28 
octombrie 2015, ora 14,00, interviul şi proba practică.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul 
Primăriei comunei Soveja, judeţul Vrancea în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului privind organizarea 
concursului şi trebuie să conţină obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din Regulamentul - cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.
Condiţii specifice: 
 Studii profesionale, atestat pentru utilaj buldoexcavator; 
 minimum 20 ani vechime
Relaţii suplimentare la sediul instituţiei şi la telefon 0237/ 
242001 sau click aici

Bibliografie in vederea ocuparii prin concurs a postului de sofer I - la Compartiment - alimentare cu apa, canalizare si mediu: click aici
P R I M A R ,
COSTICA CIOLAN

A N U N Ţ 

     Primăria comunei Soveja, judetul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de REFERENT I in data de 14.09.2015 ora 10:00 - proba scrisa si la ora 14:00 - interviul.
Dosarul de inscriere la concurs se poate depune la sediul Primariei comunei Soveja, Judetul Vrancea in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului privind organizarea concursului. Pentru mai multe detalii: click aici

A N U N Ţ 

     Primăria comunei Soveja, organizează examen sau concurs pentru promovarea in gradul profesional imediat superior a unui functionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Soveja, judetul Vrancea in data de 25.05.2015 ora 10:00 - proba scrisa si la ora 14:00 - interviul.
Dosarul de inscriere la concurs se poate depune in termen de 20 zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului sau concursului de promovare la sediul institutiei. Pentru mai multe detalii: click aici